Kontaktinformation

Huvudinstruktör: Roland Peltier (Rolly)

Adress: Åsögatan 153, 116 32, Stockholm

E-post:
Webbplats: www.wkc.se
Plusgiro: 151 74 73-3

Medlemskap 1år:

  • 200 kr

Terminsavgift (höst eller vår):

  • Barn : 1700 kr
  • -25 år : 2100 kr
  • +25 år : 2500 kr

Terminsavgift (sommar):

  • -25 år : 1400 kr
  • +25 år : 1700 kr

Klippkort:

  • 10 ggr : 900 kr