Kontaktinformation

Huvudinstruktör: Roland Peltier (Rolly)

Adress: John Ericssonsgatan 8, 112 22, Stockholm

Telefon: 08-329880
E-post:
Webbplats: www.wkc.se
Plusgiro: 151 74 73-3

Terminsavgift (höst eller vår):

  • Barn : 1600 kr
  • -25 år : 2100 kr
  • +25 år : 2500 kr

Terminsavgift (sommar):

  • -25 år : 1400 kr
  • +25 år : 1700 kr

Klippkort:

  • 10 ggr : 900 kr